Argumenty byly celkem důrazné. Editorův fejeton glosoval hodně iritující jednání kolektivu lídrů města. Neočekávaně otevřeně promluvil radní sedící těsně u vchodu: „Zastupitelé, abych bagatelizoval cílené drby evokující frustraci,“ gestikuloval, „hlavním intrikánem je kolega lékař.  Místní nemocnici opravil  poměrně rychle, stejně tak ubikace vedení. Zakázka absorbovala, bohužel, celou dotaci evropského fondu“.