Je to už dávno, co jsem ovdověl.

Prý jste ji zabil?

Nezabil. Nebo ano? Leželi jsme tehdy na mezi. Povídám jí, podívej, padá hvězda, co by sis přála? Najednou se brunátná a chroptící sesula k zemi.

Přála si zemřít?

Ne, to se splnilo moje přání. Aby mi nemohla odpovídat otázkou.