Obloha stmavla blížiacou sa nocou a búrkou. Dopísala posledné slová a položila denník na stôl. Strach pominul.
„Už nikdy viac!“
Obliekla si plášť a vyšla do záhrady. Dýchala zhlboka, keď objala kmeň starej lipy.
Vedela, že je koniec.

A mužov hnev nemal ráno protivníka.
Len havran krákal nad tlejúcim stromom.