Poslední salva dozněla. Hlavně samohybných houfnic temně syčely, rozpálený kov chladl, vojáci nacvičenými pohyby otvírali závěry a rovnali prázdnou munici.

Generál s uspokojením přehlížel bojiště, které baterie právě rozorala ohněm. Krátery byly správně velké, kulaté i hluboké. Až zaprší, naplní se vodou a v létě tu bude plno zlatých motýlů.