V posteli.
Rychle vstávat.
Nasedají do MHD s jasným cílem.

Uloží si věci do šatny.
Projdou nutným kolečkem.
Oba dostanou čaj a suchý rohlík.

On je vyzván. Usadí se.

„Levou nebo pravou?“
„Pravou“ – hlásí Ona.

Sedí vedle sebe – Ona a On – cítí souznění.
Chvilka pomine.

Ještě vitamíny, stravenku a jízdenku.