Komunisti nás učili, že práce je bůh a lid je věřící. Nepochyboval jsem.
Můj děda ale práci na statku nenáviděl. Dobytek bylo třeba obstarat ještě před svítáním a děda vstával těžce. Kolikrát ho babička musela skopat z postele. Vrávoral pak po dvoře a snažil se procitnout. Chudák. Statek mívali velký.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.