Všude kolem plály ohně. Jen on tam stál uprostřed. Jediný. Čistý. Nehořlavý.
Věděl, že přijdou a ohně uhasí. Zeptají se, jestli je v pořádku, a on jen kývne. Jestli ho někdo bude obdivovat, nedá to nijak najevo.

Jediný, kdo dokázal nehořet.

„Zatraceně,“ odplivne si a ta slina zase zapálí les.