Stála na mostě a dívala se na nebe. Myšlenky, které se začaly měnit ve slova a drát se na povrch ji dostaly. Ty nejtemnější před ní každou noc zářily napsané ve hvězdách na obloze. Už nemohla dál. Její sny ji dovedly až sem a ona teď skočí, poletí ke hvězdám.