Zeď plná prasklin. Jako protkaná písmem.

Vzali mi knihy, vzali mi slova, vzali mi myšlenky.

Dali mi zeď.

Za moje knihy, moje slova, moje myšlenky.

Trest je zrcadlovým obrazem provinění.

Žárovka brzy zhasne a zeď zmizí.

Ve tmě se z prasklin stane písmo.

Nové knihy, nová slova, nové myšlenky.

Brzy.