Slunce pálilo jako by byl poslední den léta, a přesto byl vzduch krásně lehký. V zahradě bzučely včely.
Podíval se na bezmračnou oblohu, kde ve výšce nad stromy kreslila letadla mlžné čáry, které se po
chvíli rozpíjely jako jeho vlastní život.

Zhluboka se nadechl, podrazil si stoličku a zhoupl se.