„Odvážné slovo vede ke svobodě…“

„Ale i zbabělé slovo vede ke svobodě… Viď, Petře?“

„Nech mě!“

„On ti to říkal!“

„To je pravda. Bylo to tak snadné. Stačilo jen říct, neznám toho muže a mohl jsem jít, kam jsem chtěl… ale kam jít, když mé slovo je přibito na Golgotě?“