Kdykoliv přijdu na poštu,
úřednice vpravo nápadně potichu cosi domlouvá se starší paní,
úřednice uprostřed skrytě loupe kupony z archu,
úřednice vlevo nenápadně podstrkává komusi balíček.
Displeje nad okýnky zobrazují čísla v neznámém rytmu: 5, 267, 520, 11…
a já vím, že je to vysílání
a že není pro mě.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.