Bola to udalosť, ktorú si každý pamätal inak. Omínajúci kameň v našich polobotkách, o ktorý sme zakopli akonáhle z nich vypadol. Teraz ticho sedíme, zarazení starí známi.

„Otoč to.“ Odrátavajúc polámané stromy pri ceste myslím na to, či sme po všetkých tých rokoch dosť pohodlní, nepustiť sa do ďalšej búrky.