Pozerám na Veľký voz
A šepkám do ticha
Svoju modlitbu
Ktorá možno doletí až k Tebe
Ak sa správne natočíš
A keď nie
Tak obletí svet
Dostane sa k Tebe
Keď nastane ten správny čas
Vtedy sa hviezdy budú smiať
A ich slzy budeme cítiť na tvári
Ako snehové vločky