Žila byla pradlena tak chudá, že neměla ani koberec.
Jednou přišel čaroděj a přikouzlil věci. „Jsou tvoje.“, řekl. A věci byly krásné i čaroděj byl krásný a čarování kouzelné.
„Konečně budu šťastná!“, vykřikla pradlena. Chtěla poděkovat, čaroděj ale zmizel. Jen věci zůstaly: patentovaný americký vysavač a faktura na sedmdesát tisíc.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.