Jeho oči prosily, abych ho ušetřil. Ale já jsem věděl, že potkám-li padlého anděla, musím ho zabít. Kdybych ho ušetřil, padl bych také.
Nebesa mi vedla ruku, když jsem ho obkročil a podřízl. Bylo to důstojné a spravedlivé.
Nikdo by se o tom nedozvěděl, kdyby mě neprozradily ty zakrvácené ruce.