Byl konec dubna. Počasí májové a láska ve vzduchu. Atmosféra studentské radosti i očekávání maturity prostoupila školní třídu. Zazvonilo.
Naposledy se na sebe usmáli.
On trochu nevinně a trochu provokativně. 
A ona smutně. A vědoucně.
Protože v době, kdy se své mámě narodil, jí bylo 23.

Zavřela vyplněný klasifikační sešit.