Psali jsme si příběhy. Na padesát slov, pamatuješ?
Větami jsme protnuli dvě rovnoběžky, na chvíli ošálili svět.

Jenže zákonitosti vesmíru nelze obelhat.

Oznámil´s, že musíš jít. Já přikývla.
Bylo to tak jasné.
Jsem velká holka.

Když´s napsal naposledy, bylo tam jen pětatřicet slov.
Příběh skončil.
Zatím.
Patnáct slov ještě zbývá.

Autor Lidmila Kábrtová
Spisovatelka.