Na križovatke sa pri mne pristavil asi desaťročný chlapec. Nezdal sa mi úplne normálny. Pustil mi nahlas pesničku zo svojej elektronickej hry, ktorú držal v ruke: Merry Christmas. „Poznáte to? Prečo nás tie autá nepustia?“, spýtal sa. Na ďalšom prechode prešiel na červenú, pričom si spieval: „Merry Christmas to you…“