„Střídání! Další písměna!“ zaznělo halou.

Rozhlédla jsem se kolem, E jenom pokrčila rameny, že s tím nemá nic společného. Očividně. R už si balil věci, zatímco ró mu netrpělivě podupával za zády. Vyklidila jsem svoje místo alfě.

Cvakl vypínač a provoz se přepnul do nám nesrozumitelného režimu.

Pí směna začala.