„Maminko, já ti chci něco pošeptat!“

(Tchýně se zachmuří.)

„Šeptání je neslušné, broučku, řekni to nahlas.“

„Mně se zdá, že babička vypadá jako kočička.“

Poleje ji horko, katastrofa je neodvratná.

„No, někdy vlastně můžeš i šeptat.“

„Jakpak to myslíš?“ (Tchýně ledově.)

„No že máš pod nosem úplně stejný fousky, babi!“

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka