Tajemno probouzí vášně a ty nelze potlačit.

Je tak blízko, že dotyky vypalují znamení chtíče na kůži a váha jeho těla odvádí smysly do jiných sfér.
Vrcholí v oblacích bolestné rozkoše…

Třpyt měsíce se odráží v louži krve a lemuje obrysy horkého těla. Třináct ran, třináct neskončených dívčích let…