Ten muž na Petra už delší dobu koukal. Teď si přisedl. „Smím vás pozvat na skleničku?“

„Proč ne.“

Muž ho pohladil po zadku. V gay clubu nic neobvyklého.

Šel na toaletu, muž ho následoval. Byla by to dobrá recese, kdyby nad mušlemi nebyla zrcadla.

Omluvně se usmál a vyšel ven.