Mylady propukla v zoufalý pláč a vyjevila mu své srdce. Jaké kruté dětství prožila, bez lásky, bez rodičů. A když poznala pravý cit, zradila.
Zavraždila Constance, ale Athos stejně nedokázal stisknout kohoutek pistole, stále ji příliš miloval.

„Tohle já nedokážu.“

A tak ji zvednul do náruče …a vyhodil z okna.