Liška doběhla k potoku. Chvíli váhala, pak zem až k vodě postříkala močí a zmizela.

Přiřítil se ježek. Zavětřil, vyrazil po pachu – a plác! Potok ho odnesl zpátky do lesa.

Liška vylezla a zasmála se. Pytel má, Tábor je nedaleko: vypadá to, že dnes dostanou asijští zelináři zázvor nepoškozený.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.