Horký letní den rozpaloval přeplněný autobus, houpající se silnicí jako na vlnách.

Odkudsi ze spodu davu v uličce se ozvalo:
„Babičko, mně je móc špatně.“ zakňoural klučík vydýchaným vzduchem.

„Dala jste mu kinedril?
„Otevřte okýnko!“
„Dejte mu napít.“
„Chcete pytlík?“

radili sedící spolucestující. Nikdo z nich je však nepustil sednout.