Setkání na ulici:
„Hano, pojď s námi, jdeme na přednášku toho mořeplavce
Bretschneidera!“
Zadržený smích.
„No, nejdu, mám jiný program, ale to bude asi Krautschneider, viď?“
„Ale né, kdepák, Bretschneider, takový známý jméno!“

O týden později, na témž místě, z druhého chodníka přes ulici:
„Hanóóó, mělas pravdu! Byl to Bretschneider!“