Posvítil sestře do tváře baterkou: „Už neřvi“

„Já se ale bojím.“

„Je to jen bojovka.“

„Ale co to kňučení a vrčení?“

„To dělá někdo z vedoucích.“

„A kde jsou ostatní děti?“

„Choděj po dvojicích jako my.“

Rozhovor přerušilo vzdálené zasténání posledního živého psa v nedaleké vesnici.

Pak už bylo ticho.