Být Sherlockem,mohl jsem říct: „drahý Watsone, tato šestadvacetiletá dívka, která právě vystoupila z autobusu se koupala ve Džbánu.“
„Jak jste na to přišel?“ zeptal by se udiveně Watson.
„Protože nastoupila na Divoké Šárce, pod oblečením má plavky, voní rybníkem a na rameni má římskými čísly vytetované své datum narození.“