Karol bol iný než väčšina. Nechápal v čom, no raz namieril na Evu prst.
Dieťa, ktoré prechádzalo okolo, ani nestihlo zakričať, že prstom sa neukazuje, pretože guľka zasiahla Evinu hruď.
Napokon teda zistil v čom je odlišný a tiež to, že nie je sám. Eve namiesto vytekania krvi narástol hrb.