Odhodlaně zaklepala. Vyšel. Zeptala se: „Prý ses vyptával…“

„Řekl ti to frajírek v zeleném?“

„Chceš její barák?“

„Ne.“

„Má strach, je už stará.“

Uviděla v jeho očích podivný záblesk, na zem skanula slina…

Strhnula červenou kápi: „Přišel den zúčtování!“

Z košíčku vytáhla luparu a opřela ji vyděšenému vlkovi o břicho.