„Podívejte se paní Fonscolombe, já vím, že jste na pět dětí sama, že to s nima nemáte lehké, ale nezlobte se, váš Antoine je darebák.“

„Když on je takové sluníčko.“

„Pořád by někde lítal a podívejte se, co vytvořil, když měl namalovat beránka.“

Nechápající matka zírala na tužkou načrtnutou krabici.