Adrian T. Bell: Future heads, olej na plátně

Adrian T. Bell: Future heads, olej na plátně

Český národ vyšel do ulic. Ministr financí se zalekl. „Dobrá, odstoupím, když mi zazpívá Iveta Bartošová.“ Lidé přinesli zpěvačku na ramenou.

„Knoflíky lásky, po celé léto…“ spustila zpěvačka.

Okouzlený ministr se nesměle přidal: „…růžový soumrak rozpíná!“

„Tak to ne,“ zmlkla zpěvačka. „To jsme si nedomluvili.“

Ministr se urazil a neodstoupil.