„Jak to myslíš, že jsi přiletěl?“

„Prostě roztáhnu ruce, rozhlídnu se, trochu zamávám a silou vůle se vznesu.“

„Ty, jako normální člověk, umíš ve skutečnosti lítat?“

„Ale ne, babičko. Ve skutečnosti ne, jenom tady ve snu. Taky si s tebou můžu povídat, přestože jsi deset let po smrti.“

Sakra! Budík.