Okolnosti Pavlova úmrtí

Pavel měl ve své pěvecké kariéře dobře nakročeno. A jak byl pokrokový! Vždycky se snažil být o krok napřed a blíž svému publiku, které ho tak zbožňovalo. Už se nestávalo, aby nevkročil do zcela zaplněného sálu.

Poslední krok byl ale chyba. Na stage diving nebylo operní publikum ještě vůbec připraveno.