Bartoloměj neměl problém se dveřmi jako takovými, kdepak. Problém měl teprve tehdy, když se zavřely.

Ten sen se mu poslední dobou vrací: je mu zima, chce se obléci do cáru hadrů, visící mu z rukou. Ty však jsou jeho vlastní kůže.
Jak dlouho ještě musí ve tmě poslouchat svůj křik?