Proplétali se městem. Držel se babičky za ruku a bál se. Tolik lidí nikdy neviděl. Co kdyby se ztratil!

Babička zatím nadávala.

„To nemají nic lepšího na práci? Parchanti jedni nevděčný a nevychovaný! Esenbáky na ně a všecky je pozavírat!“

„Jo, šetky požavílat!“

Dav se pomalu šinul na Národní třídu.