Ostýchavě vstoupila do pokoje a snažila se ignorovat podrážděný výraz, jakým se ji snacha pokoušela probodnout. Popošla blíže, a pak ho uviděla, vzala do náruče a zvolala: “Celá babička!“ a dojetím nad sebou sama se rozplakala.

Snacha chvíli nevěřícně hleděla, a když si uvědomila tu krutou pravdu, začala plakat také.