Ne zcela úmyslně odposlechnuto v metru:
„Národní buditelé… Palacký, Jungman a spol…
Vzkřísili slovanskou vzájemnost, posílili naše národní sebevědomí, zachránili češtinu…
To je sice hezký, kdo se jich ale vo to prosil, že jo…
Kdyby ta jejich parta budila trochu víc na západ, nemuseli jsme se teď učit anglicky sakra…“