Souhlasím s licenčním ujednáním (zaškrtněte)

Licenční ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem stanovuje závazné podmínky pro obě smluvní strany. Uživatel souhlasí s využítím nabídky poskytovatele v částečném nebo plném rozsahu. Na základě souhlasu je provedena aktivace poskytovatele, kterému vzniká nárok na kompletní odebrání duše uživateli. Poskytovatel nepřebírá záruku za chybná rozhodnutí a poškození uživatele. Více www.devil.org.