“Strejdo, já nerozumím ženám.” Svěřil se mi synovec v autobusu.

“Nikdy neporozumíš ženám, když budeš poslouchat, co říkají.” Pravil jsem mentorským tónem a nenápadně ukázal na slečny, které už šestou zastávku probíraly nicotnou kancelářskou příhodu. “Co vidíš?”

Chvíli je nechápavě sledoval. Konečně se rozzářil: “Je to nějaký druh znakové řeči!”.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.