„Úzkej most. Musej jeden po druhým. Až přejde třetina, seběhnem kopec, napadnem je a most strhnem. Zbytek odtáhne.“

„Klapne to?“

„Musí!“

„Jo! Zdrhají!“

„Jednou se bude vyprávět, že jsme stáli nekrytí proti stovkám jezdců a v poslední chvíli zvedli kopí.“

„Určitě, Williame Wallace. Určitě.“