„Stůj! Chceš mě opustit, Dveo? Chceš nechat starého Duplotina samotného? Svět je zlý. Zůstaň.“

Dveo se dál snažil protlačit k východu. „Co mi rozkazuješ?“ ptal se nasupeně neboť Duplotinovo kluzké tělo nedokázal odsunout. „Jsi snad můj starší bratr?“

„Nejsem“, připustil Duplotin. Pak se rozchechtal. „Zatím!“

Zvenku se ozval výkřik rodičky.

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.