V Aténách byl krásný den. Aischylos se protáhl a vyšel na dvůr. Stejně se venku cítil lépe, od doby, co slyšel to pitomé proroctví, že skoná pádem předmětu na hlavu.

V tu chvíli si letící orel spletl Aischylovu holou hlavu s kamenem, a svrhl na ni želvu, kterou zrovna nesl.

Autor Bianca Bellová
Spisovatelka, překladatelka