Zrovna jsem kohosi obhajoval (senzačně), když mi do proslovu skočil žalobce:
„Můžete s tím přestat?!“
„S čím?“
„S tímhle! Nechte toho!“, přidal se soudce.
„Ale čeho?“
„Už zase!“
„Co zase?“
„A znovu! Přestaňte používat věty z filmů!“
Byl bych jim rád vyhověl. Ale řekněte sami: Která věta není z filmu?

Autor Zdeněk Král
Vydávám vypravěčský hard-core Příběhy na 50 slov. Starám se o stejnojmenný projekt a webové stránky. Občas píšu.