„Roník udělal na procházce hromádku! Platila jsem kvůli němu pokutu za znečišťování chodníku,“ vztekala se Nadine.

„Vždyť je to ještě dítě, on se to naučí dělat na vyhrazených místech,“ utěšoval ji Laundry a konejšivě ji hladil předním párem končetin po krovkách, zatímco malý dvojnožec Rony se provinile krčil v koutě.